Monday, June 9, 2008

Quanlucvnch

-Video Các trận chiến từ 1954 -1 975
-Tiếng nói, các vị QT, Tổng Thống

VNCH về các biến cố từ 54 - 75
Chi tiết coi tại trang blog:

http://quanlucvnch.blogspot.com/

Tuesday, April 29, 2008

Những ngưởi lính chiến VNCH và các tài liệu liên quan đến cuộc chiến VN được CIA giải mật 2007

-- Bí ẩn về các cuộc chiền như Điên Biên phủ, Hạ Lào, Lam Sơn 719 v.v. Click vô link có tên PHIM TÀI LIỆU dưới đây:

Phim tài liệu: Những người lính VNCH

1954 - 1975 : Hành trình tìm tự do

Monday, April 28, 2008

Nhìn lại các biến cố : 1954 - 1975

>> 1954: Điện Biên Phủ

>> 1954: DI CƯ từ Bắc vô Nam


>> 1975 : Sài Gòn những ngày cuối tháng 4


>> 1975: VƯỢT BIỂN

Nhạc kịch Huế Mậu Thân 1968 : Những con đường trắng (PBN 91)

.

Tuesday, April 22, 2008

Nhạc cảnh Con Đường Cái Quan 3 miền: Bắc-Trung-Nam

>> Miền Bắc

>> Miền Trung

>> Miền Nam